Termeni și Condiții de utilizare

 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Digital Kreator S.R.L proprietar al siteului web servus.club. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: servus.club (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, și/sau Serviciile Digital KreatorS.R.L., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Utilizator Profesionist – înseamnă orice Utilizator care posteaza orice Anunț, declarându-l individual pe Website ca fiind oferit de “Persoană Juridică” și/sau orice Utilizator care a cumpărat de la DIGITAL KREATOR orice pachet de servicii.

Furnizor sau DIGITAL KREATOR – societatea Digital KreatorS.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Slatina, Str. Primaverii, Nr, 3 Bl. ZA2, SC D Etaj 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J28/363/2019, CUI 40741674, atribut fiscal RO, e-mail: info@DigitalKreator.com.

Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către DIGITAL KREATOR prin intermediul Website-ului, cu privire la oferta de servicii  sau închirierea unui Produs.

Serviciu – serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

Pagina Servus.club – site-ul servus.club, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul digitalkreator.com nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Anunț plătit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina DIGITAL KREATOR doar prin plata unei taxe către Furnizor.

Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina DIGITAL KREATOR fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

Limită Anunțuri Gratuite – Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.

Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

DIGITAL KREATOR își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: servus.club

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe Website, înseamnă ca v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singura opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

 1. Scopul urmărit

Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, DIGITAL KREATOR nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât DIGITAL KREATOR nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea DIGITAL KREATOR și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 1. Aspecte Generale 

Un  Serviciu va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

 • datele reale de contact ale Utilizatorului;
 • descrierea reală al Serviciului care face obiectul Anunțului; și
 • prețul Serviciului care face obiectul Anunțului.

Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

Valabilitatea unui Anunț pe site este de 365 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen, daca un exista o alta caluza special.

 1. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Serviciilor descrise în Anunțuri.

Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

DIGITAL KREATOR va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității DIGITAL KREATOR și a experienței Utilizatorilor, fără ca DIGITAL KREATOR să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca DIGITAL KREATOR să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

 1. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.

În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website. DIGITAL KREATOR își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, DIGITAL KREATOR va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, DIGITAL KREATOR va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Serviciu (atunci când Serviciul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. DIGITAL KREATOR își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Serviciu pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).

În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Serviciu și aparținând aceluiași Utilizator, DIGITAL KREATOR va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, DIGITAL KREATOR va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

 1. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Serviciu.

Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.

Un Anunț este valabil pentru un singur Serviciu sau mai multe daca este strict relationat cu domeniul de activitate al utilizatorului jurudic.

Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului). Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

 • droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
 • materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
 • alcool și băuturi alcoolice;
 • țigări și produse din tutun;
 • servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
 • bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
 • produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
 • bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
 • servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
 • oferte de locuri de muncă tip multi-level marketing (sistemele de vânzări de tip piramidal) sau de lucru de acasă online;
 • anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
 • explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
 • arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
 • lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
 • servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
 • produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
 • organe umane;
 • jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
 • specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;

prestarea serviciilor sau comercializarea produselor/echipamentelor privind modificarea sistemelor de control al emisiilor de NOx ale autovehiculelor, conform art. 14, alin. 1, lit. h) din OG nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.

Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

DIGITAL KREATOR poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:

 • fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
 • fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

În cazul refuzării Anunțului și ștergerii acestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat, în scris, prin e-mail, despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica Anunțul.

În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț gratuit, dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare, timp de 365 de zile de la data publicării.

În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul său de pe Website, credit echivalent cu prețul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.

În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț gratis face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Anunțuri gratuite și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratuite este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori pana la data expirarii acordului anterior.

Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii DIGITAL KREATOR folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii să își valideze contul pe Pagina DIGITAL KREATOR, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Utilizatorului.

Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Utilizatorul nu mai poate publica Anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunțuri până când contul nu este verificat prin SMS.

Într-un cont cu funcționalitate limitată, Utilizatorul va putea doar să raspundă la apelurile telefonice, să primească mesaje și să își dezactiveze sau șteargă permanent Anunțurile. Utilizatorul nu va putea să răspundă la mesaje, nu va putea să editeze, în niciun fel, Anunțurile deja postate și nici nu va putea să posteze Anunțuri noi.

În situația în care un Utilizator își validează prin SMS mai multe conturi, folosind același număr de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea funcționalitate limitată, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia dintre ele. Contul ales de Utilizator va reveni la funcționalitate totală, iar restul conturilor vor rămâne limitate.

Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare, în decurs de 24 de ore.

Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.

Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu numărul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Dacă Utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului DIGITAL KREATOR, acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienți, trimițând un email la adresa info@digitalkreator.com

Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 24 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.

 1. Promovarea Anunturilor

Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat în conformitate cu regulile prezentului articol.

Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

 • Promovarea în lista de Anunțuri – Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp de 365 zile. Promovarea în lista de Anunțuri este disponibilă atât în site-ul de desktop, cât și pe mobil și în aplicația DIGITAL KREATOR.ro.
 • Reactualizarea platită a Anunțului– Acest tip de serviciu este disponibil pentru Utilizatorii care doresc sa-si promoveze serviciile pe Website. Plata diferiteror tipuri de packete se stabileste variabil dealungul timpului.

Utilizatorii care achiziționează pachete de Anunțuri beneficiază de posibilitatea configurării, prin intermediul contului DIGITAL KREATOR, a unui subdomeniu de forma „afacereamea”.servus.club, în care se vor găsi afișate toate Anunțurile acestora, active pe site la acel moment.

Subdomeniul este vizibil pe site timp de 365 de zile de la data publicării ultimului Anunț. După acest termen, subdomeniul nu mai este vizibil sau accesibil Utilizatorilor pe site-ul DIGITAL KREATOR. Pentru ca subdomeniul să redevină vizibil, Utilizatorul va trebui să achiziționeze Anunțuri.

 1. Modalități de plată

Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.

Plata se poate face prin următoarele modalităţi:

 • trimiterea unui SMS cu suprataxă,
 • prin card online,
 • prin ordin de plată, sau
 • prin folosirea creditului din cont.

Prețurile sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.

Datele necesare efectuării plății prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului după completarea și salvarea formularului de creare a unui Anunț. SMS-urile care vor conține alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plății nu vor duce la promovarea sau afișarea Anunțului (în cazul celor ce depășesc limita de Anunțuri gratuite), deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul publicării Anunțului, conform Termenilor și Condițiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS, în cazul în care plata publicării Anunțului nu a putut fi confirmată Furnizorului datorită unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plății și transmiterea SMS-ului de plată conform instrucțiunilor Furnizorului.

Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de platforma de plata., furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Pentru plata prin ordin de plată, Utilizatorul trebuie să acceseze butonul “Prin ordin de plată”.

Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

 1. Serviciul Portofel electronic / Wallet

DIGITAL KREATOR poate pune la dispoziția Utilizatorilor Website-ului un serviciu suplimentar de tip digital wallet sau portofel electronic, denumit în cele ce urmează „Wallet”. Wallet-ul este o metodă suplimentară de achiziționare a Serviciilor.

Wallet-ul va fi asociat contului Utilizatorului și va permite acestuia încărcarea de sume prestabilite, denumite în continuare „Credite Plătite”. Cu ajutorul lor, Utilizatorul va putea achiziționa Servicii disponibile pe Site. Utilizatorul va putea utiliza orice metodă de plată prevăzută în acești Termeni și Condiții pentru a achiziționa Creditele Plătite. Utilizatorul va fi putea verifica balanța Wallet-ului prin accesarea contului său asociat Wallet-ului.

Utilizatorul va putea obține și credite bonus, denumite în continuare “Credite Bonus”, prin participarea la campaniile de promovare organizate în cadrul Website-ului sau ca beneficiu suplimentar la achiziția de Credite Plătite.

Creditele Bonus pot fi folosite de Utilizatori doar pentru achiziția de servicii de promovare pentru Anunțurile publicate pe Website. Creditele Bonus nu pot fi utilizate pentru achiziționarea unui Anunț peste limita gratuită sau a Pachetelor de Anunțuri disponibile pe Website.

Creditele Plătite sau Creditele Bonus aflate în Wallet, respectiv fondurile asociate acestora, nu se pot răscumpăra/schimba în bani sau restitui și nu se pot transfera de la un Utilizator la altul sau în afara Website-ului, în orice mod.

Creditele Bonus pot fi folosite în combinație cu metodele de plată prin Card online sau Transfer Bancar pentru a achiziționa servicii de promovare pentru Anunțurile publicate pe Website la prețuri reduse.

În situația în care un Utilizator a inițiat o plată prin care a folosit Credite Bonus și o altă metodă de plată eligibilă (Card online sau Transfer bancar), iar această plată nu a fost finalizată cu succes, Creditele Bonus nu vor fi returnate automat în Wallet-ul acestuia. Creditele Bonus vor putea fi returnate manual, în funcție de situație, prin contactarea echipei de Suport Clienți.

Creditele folosite de către Utilizator pot fi returnate doar în situațiile în care acesta a utilizat Credite Plătite pentru publicarea unor Anunțuri plătite care ulterior au fost moderate, conform Termenilor și Condițiilor Website-ului.

Durata de valabilitate a Creditelor Plătite este nelimitată.

Durata de valabilitate a Creditelor Bonus este de 90 de zile de la ultima încărcare a Wallet-ului.

Dacă Utilizatorii achiziționează alte servicii din Website folosind Credite, iar aceștia au în contul lor atât Credite Plătite, cât și Credite Bonus, plata pentru aceste servicii se va face folosind mai întâi Credite Bonus, până la epuizarea lor, continuând mai apoi cu folosirea Creditelor Plătite, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul articol.

 1. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor 

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de DIGITAL KREATOR pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de DIGITAL KREATOR, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încat Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro

 1. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal 

DIGITAL KREATOR prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.

 1. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: Digital Kreator.ro/termeni-de-utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările realizate, opțiunea pe care o aveți la dispoziție este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați, în orice mod, Website-ul.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din Slatina, Jud Olt, Romania.

onditions page